Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Hajléktalanok Nappali Melegedője

Igénybevétel feltételei

Az intézményben önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek fogadhatók.
Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője írásbeli vagy szóbeli kérelmére történik. A hajléktalan személy az elhelyezése iránti igényét nyitvatartási időben az intézményben történő személyes megjelenésével jelzi.
A kérelemről az intézményvezető dönt.
A kérelmezőnek rendelkeznie kell orvosi igazolással arra vonatkozóan, hogy nem fertőző beteg, valamint rendelkeznie kell érvényes, egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő igazolással.
Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.
Az intézmény vezetője az igények érkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről, a férőhelyek feltöltéséről.
A nyújtott ellátás a nappali melegedő és az időszakos férőhely tekintetében is határozott idejű. Az ellátás a nappali melegedő esetében egy nappalra szól és legfeljebb a bezárásig tart, míg az időszakos férőhely esetében egy éjszakára szól és legfeljebb reggel 8.00 óráig, a bezárásig tart.
A Hajléktalanok Nappali Melegedőjének szolgáltatását igénybevevő hajléktalan személyekkel megállapodás, szerződéskötés nem történik, számukra a házirend elolvasása és betartása kötelező. Az együttélés szabályainak be nem tartása esetén és a házirendben szabályozott esetekben az intézményvezető kizárhatja, illetve az intézmény látogatásától eltilthatja a hajléktalan személyt.
 

Ellátást igénybe vevők köre:


Az intézményben azoknak a személyeknek az ellátása biztosított, akik fedél nélküliek, átmenetileg vagy tartósan a hajléktalanság állapotába kerültek.
Hajléktalan az a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, éjszakáit Tiszaújváros közigazgatási területének közterületein tölti.
 

A nappali melegedő és az időszakos férőhely szolgáltatásai térítésmentesek.