Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Ezüsthíd Idősek Otthona

Tevékenységünk

 
Az „Ezüsthíd” Idősek Otthona tartós bentlakást nyújtó intézmény, mely az élethosszig tartó gondozást és ápolást biztosítja azoknak a rendszeres fekvő gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek, akik teljes körű ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorulnak, intenzív odafigyelést igényelnek, és akiknek a családtagjai a gondozással és ápolással járó feladatok ellátásában akadályozottak.
A bentlakásos intézmény összesen 20 fő ellátását biztosítja.
Amennyiben az ellátást igénylő személy esetében demencia körébe tartozó kórkép kerül megállapításra, ellátásáról az idősek otthona 6 férőhelyes egyénre szabott gondozást biztosító részlegen gondoskodik.
A tartós bentlakást, ápolást és gondozást nyújtó intézmény ellátási területe Tiszaújváros közigazgatási területe.
 

Az intézmény teljes körű ellátást nyújt, melyen belül biztosítja:

 
 • lakhatással összefüggő ellátást (bentlakás, folyamatos fűtés és melegvíz szolgáltatás, világítás, takarítás),
 • ruhásszekrény, éjjeliszekrény, ágy, asztal, karosszék, televízió, hűtő alapbútorzattal felszerelt szobában való elhelyezést,
 • napi 24 órás felügyeletet,
 • életkori sajátosságoknak és az egészséges táplálkozás igényeinek megfelelő napi ötszöri étkezés, ezen belül legalább napi egy alkalommal meleg ételt, orvosi javaslatra speciális diétát,
 • szükség szerint ruházat, textília biztosítását, tisztítását, javítását a Házirendben meghatározott módon,
 • egészségügyi alapápolást,
 • egészségügyi ellátást a Házirendben meghatározott módon, heti 4 órában orvosi ellátást,
 • alapgyógyszerkészletből történő egyéni gyógyszerszükségletnek megfelelő gyógyszerellátást,
 • a szolgáltatást igénybe vevő részére szakorvos által javasolt és vényre felírt testtávoli segédeszközt (támbot, járókeret, mankó, szoba wc, kerekesszék),
 • mentálhigiénés ellátást,
 • vallásgyakorlás helyben történő megszervezését,
 • kulturális programok, foglalkoztatás, szabadidős hasznos eltöltésének szervezését szabadidőszervező bevonásával,
 • az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak őrzését az intézményben, a Házirendben meghatározott módon,
 • csoportos tornát gyógytornász vezetésével.
 • Egyéb felajánlott szolgáltatások térítési díj ellenében (pedikűr, manikűr, fodrász)
 • • működési engedély alapján egészségügyi szakápolást
Az idősek otthona a demenciában szenvedő személyek szakszerű ápolását és gondozását valósítja meg, a teljes körű ellátás nyújtása mellett a demens idősek számára kiszámítható, biztonságos környezetet, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást biztosít. Az ellátás célja a demencia folyamatának és az intellektus hanyatlásának lassítása, a fizikai, mentális és szociális képességek megtartása és azok kihasználása személyre szabott foglalkoztatással, valamint az életminőség javítása.
 

Elhelyezés körülményei:


Tiszaújváros régi város részében, közvetlenül az „Ezüsthíd” Gondozóház mellett három emeletes épületből kialakított, lifttel ellátott, parkkal körülvett intézménybe várjuk lakóinkat. Az intézmény 20 férőhellyel rendelkezik, az épület földszintjén 7 db kétágyas, az első emeleten 4 db egy és két ágyas, új bútorzattal, televízióval, saját telefonnal, nővérhívó csengővel, hűtővel, olvasólámpával, hideg-meleg vízzel felszerelt kényelmes szobákban élhetik minden napi életüket, közös fürdő és WC használattal. A földszinten lévő ebédlőben és az I. emeleti társalgóban biztosítottak a kulturált étkezés és közösségi együttlét feltételei. A társalgóban televízió, mini hifi, könyvek, társas játékok és egyéb szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges eszközök állnak a lakók rendelkezésére.
 
Az intézmény gyalogosan, kerékpárral és autóval is könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség az épülettel szemben van.