LÁTOGATÁSI ÉS KIJÁRÁSI TILALOM ELRENDELÉSE

Tisztelt Városlakók, Tisztelt Hozzátartozók!


A Városi Tisztifőorvossal és Tiszaújváros Polgármesterével egyeztetve az ellátást igénybe vevők egészségének megóvása érdekében 2020. szeptember 04-én 00:00 órától az „Ezüsthíd” Gondozóházban és az „Ezüsthíd” Idősek Otthonában


LÁTOGATÁSI ÉS KIJÁRÁSI TILALMAT

RENDELEK EL.

A tilalom visszavonásig érvényes.

Rendkívüli méltányolást igénylő esetekben a tilalom alól felmentést az intézmény vezetője adhat. A hozzátartozók az idősek számára névvel ellátott csomagolásban gyógyszert, tartós élelmiszert és szükségszerűen személyes ruházatot behozhatnak, viszont azok fertőzésveszély elkerülése céljából két napra elkülönítésre kerülnek és azt követően kapják meg az ellátást igénybe vevők.

Bármilyen ügyben az intézmény munkatársai az 548-190-es és az 548-206-os telefonszámon adnak tájékoztatást.

Kérem a hozzátartozók szíves megértését!


Tiszaújváros, 2020. szeptember 3.


Poropatich Péter
intézményvezető