Tevékenységünk

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja 2016. január 01-jén kezdte meg működését.
 
Ellátási terület
Tiszaújváros Járás települései: Tiszaújváros, Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, Muhi, Girincs, Kesznyéten, Kiscsécs, Tiszapalkonya, Oszlár, Hejőkürt, Hejőbába, Hejőszalonta, Hejőkeresztúr, Nemesbikk, Szakáld.
 
A Központ feladatai
 
 1. A hatósági intézkedésekhez (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás) kapcsolódó gyermekvédelmi feladatokat látják el a központ esetmenedzserei, a területi családsegítőkkel szoros együttműködésben. Nem önkéntes együttműködésen alapul, a központ a gyámhivatal és a gyámügyi osztály határozata alapján kerül kirendelésre egy-egy család ügyében.
 2. Speciális szolgáltatások biztosítása:
  - A Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatot lát el, melynek célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
  - Jogi tanácsadás
  - Pszichológiai tanácsadás
  - Kapcsolattartási ügyelet
  - Óvodai, iskolai szociális munka: a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást (beilleszkedés elősegítése, óvoda- és tankötelezettséget akadályozó tényezők feltárása, konfliktuskezelés).
  - Szociális diagnózis készítése
 3. Szakmai segítségnyújtás a járási települések Család- és Gyermekjóléti Szolgálatai számára (esetmegbeszélések, szupervízió, járási jelzőrendszeri tanácsadó biztosítása.
A Család- és Gyermekjóléti Központ a szolgáltatásait térítésmentesen nyújtja.